Generální oprava bučovických varhan

Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích

Unikátní bučovické varhany

Původní barokní varhany byly postaveny neznámým varhanářem v r. 1788. Byly však již po 100 letech užívání natolik zchátralé, že jejich hrací část byla v letech 1895-1897 vyměněna - jednalo se o vestavbu nového stroje do staré varhanní skříně. Nástroj byl postaven uničovským varhanářským závodem bratří Braunerů za 4261 zlatých (měl 20 rejstříků a 1245 píšťal), posvěcen byl 25. 5. 1897 tehdejším bučovickým duchovním správcem Janem Strakou. Varhany byly po zvukové stránce mimořádné, jejich technické zázemí však nebylo příliš kvalitní (společnost bratří Braunerů ráda experimentovala s materiály a technologiemi, velmi často se jednalo o technické prototypy, které bylo nutné i několik roků po kolaudaci přestavět a upravit, aby bylo možné na varhany hrát).

Nástroj byl poté přestavěn a předisponován závodem Jana Tučka z Kutné Hory (okolo r. 1908 a poté ještě razantněji v letech 1934-1935, kdy byl dodán nový hrací stůl a firma varhany považovala za svůj op. 418). Přesto však bylo nutné varhany neustále opravovat, což vedlo k jejich současnému stavu, kdy jsou na pokraji životnosti.

Obnova varhan

Vzhledem k tomu, že varhany mají krásnou, památkově chráněnou barokní varhanní skříň, je záměrem bučovické farnosti jejich rekonstrukce do romantické varhanní pozice.

Na nástroji je nyní dohledatelných několik stavebních vrstev, a to z let 1788, 1897, 1908, 1935 a další přestavby z konce 20. století, přičemž zvukově nejkvalitnější a nejvíce dochovaná je z roku 1897, ze kterého máme k dispozici přibližně osmdesát procent píšťalového fondu. Je tedy možné zrestaurovat je do této romantické varhanní dispozice s tím, že chybějící díly by byly vyrobeny jako restaurátorské kopie dle dochovaných nástrojů.

Ve špatném stavu je celá pneumatická tlaková traktura. Ta bude kompletně vyměněna za mechanickou trakturu, která je spolehlivější a méně náchylná k defektům. V poslední fázi bude zrestaurována památkově chráněná barokní varhanní skříň.

Částka, na kterou práce vyjdou, je odhadovaná na 7,5 milionů korun.

Kostel nanebevzetí panny Marie v Bučovících

Kostel byl postaven v letech 1637–1641 za Maxmiliána z Lichtenštejna švýcarsko-italským architektem Giovannim Giacomem Tencallou v barokním slohu. V roce 1642 kostel vysvětil olomoucký kanovník Kašpar Karas z Rhomsteinu. Oratoř a kruchta byly přistavěny roku 1748 podle rakouského architekta Antona Erharda Martinelli (1684–1747).

Ve 20. letech 19. století došlo ke klasicistní přestavbě a byly vystavěny boční lodě.

Ve výklencích v průčelí jsou sochy sv. Petra a Pavla, před kostelem pak sv. Jana Nepomuckého z roku 1722 a sv. Jana Sarkandera z roku 1720. Po pravé straně před kostelem se nachází sousoší sv. Cyrila a Metoděje z roku 1885, které sem věnovala místní Občanská záložna v roce 1885 při příležitosti 1000. výročí úmrtí sv. Metoděje. Po levé straně kostela je socha sv. Floriána z roku 1900.

Slovo faráře Tomáše Fránka

“Současný stav varhan neumožňuje plné využití k důstojnému doprovodu církevních obřadů a ke koncertům duchovní hudby, v neposlední řadě také ke školení varhaníků. Momentálně slouží v nouzovém režimu. Usilujeme o to, abychom je dokázali brzy zpřístupnit nejen k liturgickým, ale také kulturním účelům pro širokou veřejnost. Děkujeme všem, kteří pomohou vrátit tyto výjimečné varhany do bučovického kostela”.

Benefiční koncerty pro varhany